Studienamiddag: Welzijn op het werk in praktijk

Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van
de Arbeid en de Koninklijke Vereniging Prebes afdeling OostVlaanderen
zetten zoals gewoonlijk ook het jaar 2019 in met een informatienamiddag
en aansluitende nieuwjaarsreceptie.
Op deze studienamiddag zullen enkele werkgevers het welzijnsbeleid
toelichten dat zij voeren binnen hun onderneming. De uitdagingen
en aanpak van zowel een grote onderneming waarbinnen
een interne preventieadviseur is aangesteld als een KMO worden
weergegeven door Peter Leyman, directeur van het maatwerkbedrijf
vzw Ryhove en Luc Vermeersch, zaakvoerder van Helbig en De
Leite Belgian Brewery.
Ir. Paul van Haecke, directiehoofd TWW Oost-Vlaanderen, FOD
WASO zal enkele belangrijke evoluties in de welzijnsreglementering
toelichten. Ook de campagnes TWW van het afgelopen jaar en
het nieuwe jaar komen aan bod.
Vrijdag 25 januari 2019 - van 14 tot 17 uur
PAC het Zuid, Auditorium De Schelde, W. Wilsonplein 2, Gent
Inschrijven vóór 23 januari 2019 via
http://leden.prebes.be/inschrijving/?id=2999