Stuur je ACV-nieuwjaarswensen!

In de periode tussen oud en nieuw wensen we elkaar een goede gezondheid en veel
geluk. We sturen dan een kaartje. Sinds enkele jaren sturen we ook onze wensen via
een e-mail naar onze familie, vrienden en kennissen. Het ACV heeft nu ook een digitale
wenskaart die je kan sturen naar je contactpersonen.
Om digitaal je eigen ACV-wensen te versturen, kan je terecht op onze e-cardmodule:
http://ecard.acv-online.be/
Je kan eenzelfde e-card naar meerdere personen sturen. Of verschillende met een
boodschap op maat. Klik op de ‘+’ na elk e-mailadres dat je inbracht om het e-mailadres
te valideren.