GEMEENTELIJKE AFDELING
 
LOCHRISTI
 
BEERVELDE
 
ZAFFELARE
 
ZEVENEKEN
 
 
 

De Gemeentelijke afdeling ACV Groot-Lochristi hadden het college van Burgemeester en Schepen op Nieuwjaarsgesprek dd. 20/01/2003.

Een rumoerige zaal wacht op de komst van de beleidsverantwoordelijken van Lochristi. Gezien hun andere verplichtingen vroeger op de avond worden ze een klein beetje later verwacht dan voorzien. Het uurwerk wijst 8.30u aan. Met voorzichtige stappen schrijdt een vijftal binnen. Zowel het college als de ACV-bestuursleden zitten er een klein beetje gespannen bij. Beide partijen weten niet onmiddellijk waar ze zich moeten aan verwachten. Hoe zal het gesprek verlopen? Het ijs wordt echter al vlug gebroken door een inleidende diamontage over het interprofessioneel werk binnen het ACV. De burgemeester had immers te kennen gegeven dat hij en het college, de verenigingen beter wilde leren kennen . Deze oproep viel niet in dovemansoren. Voor het ACV mocht het echter iets meer zijn. Een boeiend vraaggesprek werd het resultaat.

Het ACV kent een tweepijlerstructuur. Zij verdedigt de belangen van haar werknemers-leden op de werkvloer via centrales die zich organiseerden per bedrijfstak (professioneel). Ze behartigt echter ook de belangen van de werknemer ongeacht zijn sector en dit gekoppeld aan zijn woonplaats. (interprofessioneel). Zo is de dienstverlening georganiseerd volgens de woonplaats. Ongeacht waar men werkt, in de bouw, de textiel of de scheikunde, iedereen kan terecht in het dienstencentrum van zijn woonplaats. De plaatselijke besturen werden destijds betrokken bij de organisatie van deze dienstverlening en organiseerden laagdrempelige activiteiten voor al hun leden, ongeacht de sector waarin men werkte. Iedereen kent de beruchte decoratiefeesten, de kaartavonden, de daguitstappen …enz.

De nationale ACV-congressen van 1990 en 1994 beslisten tot een nieuwe invulling van het interprofessioneel werk. Er werd verwacht dat de plaatselijke besturen “werkgelegenheid” in een ruimere context plaatsten en daarom ook de aanverwante thema?s gingen behandelen. We denken hierbij aan ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, …enz.
Deze opdracht in het achterhoofd resulteerde bij de 4 plaatselijke ACV-afdelingen (Beervelde, Zaffelare, Zeveneken/lLokeren-wijk en Lochristi) in een gemeentelijk initiatief : het nieuwjaarsgesprek met het college op maandagavond 20/01/2003.

Doelstelling, projectmatig- en actiegericht werken

De gemeentelijke afdeling stelde zich aanvankelijk drie doelstellingen. Democratisch werken. Dit houdt in dat men zoveel mogelijk zijn achterban probeert te betrekken. Daarom werd via de plaatselijke perskanalen een oproep gelanceerd naar alle leden om hun vragen en bekommernissen binnen te brengen.
Tijdens het avondlijke gesprek wilde men het terrein aftasten. Ee
ns kijken waarin de gemeente wilde meestappen en waarin niet.Tenslotte zou men de resultaten van het gesprek terugkoppelen naar zijn leden.

Na maanden van voorbereiding vonden de besturen dat dit geen eindstation mocht zijn. Wanneer onze leden vinden dat de antwoorden van de gemeente niet volstaan, dan moet er desnoods tot actie overgegaan worden. Dit is de enige correcte houding dat besturen kunnen aannemen tegenover hun leden in het kader van de belangenbehartiging.
Parijs en Rome zijn echter niet op één dag gebouwd. Het wordt dus een werk van lange adem. De besturen zullen stapsgewijs proberen afdwingen waarvan de realisatie uitblijft. Hierbij leggen ze uiteraard prioriteiten wat ze eerst verwezenlijkt willen zien. Een ”project” is geboren.

Nieuwjaarsgesprek

Vele leden reageerden op onze oproep. Ook de bestuursleden zaten met heel wat vragen en wensen. Maand na maand zwol de vragenlijst aan. Bijna teveel om rond te komen op één avond. Daarom bundelden we de vragen in 5 grote blokken: werkgelegenheid, gemeentelijke dienstverlening, ruimtelijke ordening en mobiliteit, verkeersveiligheid vooral in het kader van de zwakke weggebruiker (inclusief staat van het wegennet) en varia. Leverde een aanzienlijke tijdsbesparing op. Bovendien stelden we de tijdsklok in. Bij het rinkelen van de bel was vraag- of antwoordtijd teneinde.Logischerwijze heeft dit tot gevolg dat de problemen of wensen die er blijkbaar leefden bij de inwoners, niet diepgaand konden behandeld worden. Discussie was helemaal uitgesloten.Vandaar dat we aan burgemeester Yves De Swaene en de aanwezige schepenen Schoonjans, Van Nieuwerbugh, De Pauw en Stevens aandrongen op een tweede gesprek. We nodigden onszelf uit op het gemeentehuis binnen afzienbare tijd. Zo krijgt ook het gemeentebestuur de gelegenheid om te reflecteren over onze vraagstelling.