GEMEENTELIJKE AFDELING
 
LOCHRISTI
 
BEERVELDE
 
ZAFFELARE
 
ZEVENEKEN
 
 

>GEM.AFDELING-ARCHIEF

WERKGELEGENHEID

DIENSTVERLENING

RUIMTELIJKE ORDENING

MOBILITEIT

ECOLOGIE EN VARIA

ACV-GENT-EEKLO

GESPREK MET COLLEGE & SCHEPENEN

NIEWJAARSGESPREK 20/01/2003

 

Acv'ers vragen veiligere wegen

ACV Groot-Lochristi heeft voor de gemeente met een ludieke actie de onveilige verkeerssituatie in Groot-Lochristi aangeklaagd. Ze deelden pamfletten uit en legden een fictief zebrapad. 300 handtekeningen waren nodig om een burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen, we verzamelden er 780. Wij eisen in enkele straten van Zaffelare snelheidsbeperkende maatregelen, stelt Noël Teirlynck. Burgemeester Yves Deswaene feliciteerde de initiatiefnemers. We evalueren de 15-tal situaties. ik heb gevraagd het verkeersoverlegplatform (VOP) bijeen te roepen op 10 december.

 


 

Petitie omtrent de verkeersveiligheid in Zaffelare

Afdeling Zaffelare (ondersteund door de gemeentelijke afdeling Groot-Lochristi)

Enquête-onderzoek verkeersveiligheid in het belang van onze leden (woonwerkverkeer en woon-schoolverkeer)
De gemeentelijke ACV-afdeling Groot-Lochristi heeft in het verleden verschillende keren overleg gevoerd met het college over talrijke problematieken. Zo kwam mede dankzij dit overleg de gemeentelijke busverbinding Zaffelare-Lochristi tot stand en gaven we het idee mee om het station van Beervelde te heropenen. Ook rond de werkgelegenheid in de gemeente maken we regelmatig onze eisen over.
Momenteel loopt er een petitie over veiligheidsaanpassingen die zich opdringen voor de Rechtstraat en andere zwarte punten in Zaffelare. Je kan deze petitie on-line  ondertekenen op deze website. Stuur ons gewoon een mailtje terug waarin je onderstaand tabelletje knipt en plakt en waarbij jullie je naam op de eerste lijn vermelden.
Mogen we je eveneens vragen dat indien er zich aanpassingen opdringen in jullie eigen straat (ook in Beervelde, Zeveneken of Lochristi), dat jullie ons deze ook signaleren. Dat kan gaan van losliggende stenen op fietspaden, putten in fietspaden of op de rijweg, te hoge snelheid... noem maar op.
We zullen deze zaken dan samen met de huidige petitie overmaken aan het college met de vraag de nodige ingrepen te doen.

We hopen op jullie medewerking. Alvast bedankt

 

klik hier op het logo om de volledige enquête

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACV-Groot-Lochristi bezoekt de schepen van sociale zaken

 

 

 

Op donderdag 12/4 bracht de gemeentelijke ACV-afdeling een bezoek aan Jeanine Stadeus, schepen te Lochristi. Ze overhandigden er hun eisenpakket betrekking tot lokale werkgelegenheid verborgen in een mand met Paaseieren. De chocolade-eieren symboliseerden de zaken reeds gerealiseerd door het gemeentebestuur. Het middenste doorzichtige ei bevatte ons boodschappenlijstje m.b.t. lokale werkgelegenheid. De schepen beloofde deze bedenkingen mee te nemen naar het overleg met betrekking tot het Lokaal Sociaal Beleidsplan.
De gemeentelijke en plaatselijke afdelingen zullen deze materie verder opvolgen en wachten met veel ongeduld het lokaal sociaal beleidsplan af. Onderaan kan je de integrale tekst vinden m.b.t. het eisenplatform.

 

 

 

 

 

 

Enkele documenten

Brief aan beleidsvoerders-Lochristi

Kader werkvriendelijke gemeente-Lochristi

 

 

 

 

 

Aangeduide vertegenwoordigers van ACV-Groot-Lochristi in de gemeentelijke adviesraden:

Jozef Claessens en Kris De Plus werden door het ACV voorgedragen als vertegenwoordigers in de Gecoro. Eens hun mandaat aanvaard door de gemeenterraad kunnen al de leden van de gemeentelijke ACV-afdeling Groot-Lochristi terecht bij hen voor alles wat ruimtelijke ordening aangaat. Zij zullen jullie vraag naar voor brengen op de Gecoro eens hij definitief werd bevestigd door de gemeente

 

Christian Lully ( effectieve ) en Hans Schepens ( plaatvervangende ) werden door het ACV voorgedragen als vertegenwoordigers in de Minaraad . Eens hun mandaat aanvaard door de gemeenterraad kunnen al de leden van de gemeentelijke ACV-afdeling Groot-Lochristi terecht bij hen voor alle zaken i.v.m. milieu . Zij zullen jullie vraag naar voor brengen op de Miaraad eens hij definitief werd bevestigd door de gemeente.