GEMEENTELIJKE AFDELING
 
LOCHRISTI
 
BEERVELDE
 
ZAFFELARE
 
ZEVENEKEN
 
 

>FICHE-DIENSTVERLENING

TERUG

ACV-GENT-EEKLO

 

 

Welke vragen werden gesteld en hoe beantwoord?

Containerpark: werkt goed. Toch is er een probleem voor mensen die overdag werken en slechts beschikken over 1 wagen. De openingsuren op zaterdagnamiddag , volstaan niet voor bovenvermelde mensen indien zij ook de zaterdag dienen te werken. Concrete vraag: Kan er niet voorzien worden in één avondzitting? (tot 19.00)

Antwoord college: er komt een nieuw containerpark in het industriepark De Loze Boer. Het idee om de dienstverlening uit te breiden met één avondzitting werd nog nooit overwogen , was trouwens nog nooit opgekomen. Het college ziet dit idee wel zitten op voorwaarde dat ze hierin kunnen overeenkomen met het personeel. In de rand vermeldt het college dat er binnenkort beslist wordt dat het restafval niet meer mag binnengebracht worden op het containerpark. De andere gemeenten uit de intercommunale reageerden hierop omdat zij moeten meebetalen voor het restafval dat de inwoners van Lochristi binnenbrengen. (Hilaire Schoonjans: CD&V)

Waarom werden de zitdagen grotendeels afgeschaft op de deelgemeenten? Vele van onze leden voelen zich hier niet gelukkig bij. Zij hebben zo een beetje het gevoel: alles kan voor Lochristi, veel minder kan voor de inwoners van de deelgemeenten.

Volgens Filip De Pauw wees voorafgaandelijke telling uit dat de zitdagen op de deelgemeenten niet druk gefrequenteerd worden. Hierbij kon er ook geen doortastende dienstverlening gebeuren omdat men niet on-line zat met de computers. Mensen willen geen ontoereikende antwoorden meer. Bovendien is het signaal van het ACV, dat hun leden hierover ontevreden zijn , de eerste klacht die hij hieromtrent hoort.

Wat zal er gebeuren met de bibliotheek te Zaffelare in de toekomst?

Antwoord gemeentebestuur: Wordt overgebracht naar de pastorij wanneer die gerenoveerd is. (Hilaire Schoonjans)