GEMEENTELIJKE AFDELING
 
LOCHRISTI
 
BEERVELDE
 
ZAFFELARE
 
ZEVENEKEN
 
 

>FICHE-MOBILITEIT

TERUG

ACV-GENT-EEKLO

 

fietsers en staat van het wegennet: welke vragen werden gesteld en hoe beantwoord?

Fietsers:

a) Rijden heel dikwijls breed uitgestrekt, naast elkaar en naast het fietspad. Sensibilisering door het gemeentebestuur dat dit niet ongevaarlijk is, ook al is dit in vele gevallen wettelijk in orde? Bij aangekondigde politiecontrole van fietsen op de scholen blijkt dat zelfs ondanks de aankondiging, nog vele fietsen niet in orde staan. Zit hier een opvoedingsproject in vanwege de politiediensten? (zonder hierbij de rol van de ouders te minimaliseren.)
Sensibliserende acties naar jeugd gebeuren al. Men moet de acties van de nieuwe politiestructuur nog wat tijd geven alvorens te kunnen spreken over een al dan niet succes of tegenvaller. (Yves De Swaene)

b) Fietstalling Pauwstraat is te klein voor het aanbod (er kwamen 600 woningen bij) en staat te dicht bij de autoparking. Soms hebben de fietsers slechts 0,5m breedte om zich met hun fiets tot aan de stalling te manoeuvreren en schenden soms de auto’s.
Voor wat de fietsstalling aan de Pauwstraat betreft zijn de plannen klaar om deze aan te passen aan de behoefte. Men zal ook de afstand tussen de autoparking en de fietsstalling verbreden.(Albert van Nieuwerburgh)

c) Auto’s staan heel dikwijls over de ganse breedte van het fietspad (Dorp-Oost, Dorp-West en ook elders) en zelfs soms voetpad geparkeerd. Idem voor vrachtwagen die langsheen de baan geparkeerd staan (Lobos). Ook aan de scholen doen zich deze situaties voor. Is levensgevaarlijk voor de fietsers. Meer controle hierop
In de politiezone Puyenbroeck (Wachtebeke, Moerbeke, Zelzate, Lochristi) is men bezig met het veiligheidsplan. De prioriteiten die alle gemeentes hierin leggen is het bannen van het zwaar verkeer rond de schoolomgevingen en de bijbehorende parkeerproblemen hierdoor. Veiligheid rond scholen wordt bijgevolg prioriteit. (Yves Deswaene, VLD en Hilaire Schoonjans, CD&V)

e) Waar men toch van plan is wegenwerken uit te voeren er onmiddellijk gebruik van maken om ook een fietspad te voorzien. In Beerveldedorp dient men hier niet meer op te wachten. De situatie is hier echt gevaarlijk voor de fietsers: een voorlopig fietspad met lijnen is geen overbodige luxe. Wordt er trouwens voorzien in een dorpsvernieuwing te Beervelde?
Het aanleggen van een fietspad in de K Albertlaan, Hoekskensstraat en Kapiteinstraat is voorzien op de begroting. Om dit echter overal te doen is het maar de vraag of dit financieel haalbaar is. De meeste nutsvoorzieningsleidingen liggen op de plek waar de fietspaden zouden moeten komen. Deze zouden allemaal moeten verlegd worden. Het aanpakken van de Kerkwegels moet mogelijk zijn. (Van Nieuwerburgh Albert)

De dorpsvernieuwing te Beervelde werd besproken op het college van 13/01/2003. Deze zal plaats hebben bij de aanleg van rioleringen in 2004 door Aquafin. De gemeente zal hiervoor 800.000 euro moeten ophoesten. Voor wat betreft fietspaden is men er nog niet uit. Er zijn al weinig parkeerplaatsen en die zouden volledig verdwijnen indien men kiest voor een fietspad. (Filip De Pauw en Albert van Nieuwerburgh)

d) Fietsstalling aan het ACV-Dienstencentrum: waarom niet goedgekeurd door het gemeentebestuur. Dit in een tijd dat het autogebruik wordt afgeremd, in een tijd dat fietsverkeer moet gepromoot worden? Het antwoord van het college volstaat voor ons niet. Dat er een fietsstalling ligt aan de Lodejo, op 100 meters van het Dienstencentrum en zal ACV-leden niet aanmoedigen om met hun fiets naar het Dienstencentrum te komen. Zij willen hun fietsen min of meer in het oog kunnen houden. Misschien hebben we wel verkeerdelijk de term fietsstalling gebruikt daar waar het eerder om een fietsrek voor een vijftal fietsen gaat, waar er bovendien plaats voor is.
Voor wat betreft de aanvraag fietsstalling ACV moet het ACV misschien toch wel de hand in eigen boezem steken. Men heeft de vraag verkeerd geformuleerd indien het eigenlijk gaat om een fietsrek. Een fietsrek zou eventueel wel kunnen, maar moet dan ook zo aangevraagd worden. Alhoewel men zich hierover als college toch wel grondig moet bezinnen. Moet de gemeente dit dan ook doen voor de andere diensten zoals banken …enz. (Hervé Stevens)

 

Staat wegennet:

a) Op bepaalde plaatsen kan het wegennet er iets beter bij liggen. Putten en bulten in de baan dragen niet bij tot de verkeersveiligheid. Wij denken hierbij aan de Smalle Heerweg, de Voordestraat, de Halve Dreef (waar op een bepaalde plek het water over de ganse breedte meer dan 10 cm op de baan staat wanneer het geregend heeft), de Kerkwegel op het gedeelte Zeveneken. In de St-Elooisstraat is er steeds wateroverlast bij hevige regenval, ondanks de herstelling aan de baan. In de Haenhoutstraat liggen op sommige plekken de betonplaten gescheurd en/of verzakt.
Kruispunt ter hoogte van de Sparrenlaan en Voordestraat wordt voorzien van een verkeersplateau om overdreven snelheid tegen te gaan. Putten herstellen werd reeds doorgegeven aan de bevoegde schepen. (Burgemeester Yves Deswaene)
Halve Dreef en St-Elooistraat: Hilaire Schoonjans stelt dat het goed is dat we dergelijke signalen doorgeven. Blijkbaar heeft de bevolking nog vrees van de Schepenen en Burgemeester om dit zelf te doen. Zal nagekeken worden.

b) Op de hoek van de Kloosterstraat en de Parochiedreef is de situatie zeer gevaarlijk. (vroeger noemde dit Kalvarieberg) Ook de beplanting hangt tamelijk wild en beperkt zicht. Dit zou moeten gesnoeid worden.
Snoeien van de beplanting aan de Kalvarieberg mag geen probleem opleveren. (Hervé Stevens en Albert Van Nieuwerburgh)