GEMEENTELIJKE AFDELING
 
LOCHRISTI
 
BEERVELDE
 
ZAFFELARE
 
ZEVENEKEN
 
 

>FICHE-WERKGELEGENHEID

TERUG

ACV-GENT-EEKLO

 

PWA: door Noel omtrent het opzetten van een overlegorgaan in de VZW en als het effe kan een syndicale delegatie. (bescherming, vergadertijd = arbeidstijd, …..)

Antwoord college: Dit is misschien een bewandelbare piste maar vraagt toch eerst een beetje reflectie van het gemeentebestuur. De vakbond ligt hier mijlenver voor met betrekking tot de kennis van dit dossier. Het is dan ook logisch dat het gemeentebestuur zich wil bevragen (antwoord door burgemeester De Swaene, VLD)

Wis computer: Onder impuls van ACV werd destijds een wis computer geplaatst in het gemeentehuis. De openingsuren laten echter niet toe dat iedereen er gebruik van kan maken. Bestaat ook hier de mogelijkheid om via de tuin en de politie, de WIS te raadplegen? Zoja, kan dit dan ook gecommuniceerd worden naar de inwoners?

Antwoord college: Eigenlijk is het niet de bedoeling dat de WIS geconsulteerd wordt buiten de normale openingsuren. Dit om veiligheidsreden. Veiligheidshalve is dit misschien niet aan te raden om dus de “sluikmanier” te communiceren naar de bevolking. Wat wel in toekomst mogelijk is: de WIS plaatsen in de LWW (=Lokale werkwinkel), op voorwaarde dat Lochristi effectief een antenne toegewezen krijgt. (Yves Deswaene, VLD)

Stempelcontroles in het gemeentehuis + gewijzigde uurregeling:
Bij de stempelcontrole is reeds meermaals gebleken dat bezoekers van het gemeentehuis hinder ondervinden van de file stempelaars. Blijkbaar blokkeert de wachtrij controlevolgers de toegang tot de andere loketten. Werkzoekenden voelen dit aan alsof ze in de weg lopen en dit is helemaal niet hun bedoeling. Een betere oplossing zou er kunnen in bestaan, het lokaal rechts van de ingang hiervoor te gebruiken..

Procedure rond de herinrichting van de stempelcontrole niet gevolgd. Advies werd niet gevraagd aan de sociale partners. Daarna kan de wijziging pas goedgekeurd worden door de RVA. In de toekomst willen wij hier onze rol in blijven spelen. Het gaat hier trouwens voor het grootste gedeelte over een doelpubliek die onze leden zijn. Met andere woorden, “het middenveld” mag niet genegeerd worden wanneer men als beleid laat uitschijnen dat men wel degelijk rekening houdt met het “middenveld”. Een charme-offensief naar het middenveld toe volstaat niet indien hier geen daden mee gepaard gaan.

Antwoord Schepencollege: In de toekomst zullen ze hier uiteraard rekening mee houden. Ze excuseren zich, ons niet geconsulteerd te hebben, maar de reglementering is tegenwoordig over alle thema’s zodanig complex dat dit echt niet uit kwade wil was. (Hilaire Schoonjans CD&V)

SIF-projecten, sociale tewerkstellingen, gemeente als laatste vangnet voor mensen die elders helemaal niet aan het werk geraken ….. Waarom werd het project de propere gasten niet meer voortgezet? Ze krijgen nu wel geen middelen meer via het SIF-fonds, maar krijgen in de plaats nog meer middelen vanuit het gemeentefonds of stedenfonds. Welke engagementen neemt de gemeente hier op zich? Sociale clausules (tewerkstellingspragraaf) bij overheidsopdrachten, brugprojecten (voor leermoeie jongeren die nog niet klaar zijn voor een reguliere tewerkstelling, tewerkstellen in een beschermd milieu) …?

Antwoord Schepencollege: De termijn van het SIF was inderdaad verstreken en dat Lochristi meer krijgt uit het gemeenten- en stedenfonds is niet waar. Daarom scoort Lochristi te hoog op de criteriaschaal voor welzijn. Toch wil men nog eens bekijken of ze het project niet kunnen heropstarten. Met de stelling dat de gemeente een laatste sociaal vangnet moet zijn gaat Schepen Hervé Stevens niet volledig akkoord.

Kinderopvang op gemeentelijk vlak: Een groot succes. Hoe denkt men aan de uitbreiding tegemoet te komen

Antwoord college: Hier moeten we rekening houden dat de quota niet overschreden worden om erkend te blijven. Er mogen maar een bepaald aantal kinderen op een bepaalde oppervlakte opgevangen worden. Daarom is er beslist om een containerruimte bij te plaatsen in Lo-Bos, de bovenverdieping van het gemeentehuis van Zaffelare in te nemen en voor Beervelde zijn de zaken in volle ontwikkeling (wat dit ook moge betekenen). (Hilaire Schoonjans, CD&V)

Poetsdienst: Zeer lange wachtrijen (5 à 6 maanden). Investeren in bijkomende arbeidskrachten mogelijk? De regelgeving is hier uiteraard niet eenvoudig.

Antwoord college: Werd niet dieper op ingegaan dan te bevestigen dat de regelgeving over het aanvaarden van bijkomende krachten, niet eenvoudig is