De overheid sprak van een tussenkomst bij tijdelijke werkloosheid van 1450 euro. Waarover gaat dat?

Definitie

  • Het bedrag van 1450 euro is het minimum brutobedrag voor een volledige maand tijdelijke werkloosheid bij voltijdse tewerkstelling.
  • Het bedrag van 1450 euro bruto komt overeen met de minimale uitkering bij tijdelijke werkloosheid. De maximale uitkering bedraagt ongeveer 1930 euro bruto. Voor een volledige maand tijdelijke werkloosheid ontvang je dus een bedrag tussen dit minimum en maximum (en dat komt ongeveer overeen met 70% van je basis brutoloon.)
  • Wie een hoger loon had dan 2067,26 euro bruto (basis voor de minimale uitkering) zal een hoger bedrag krijgen omdat men recht heeft op een hogere uitkering dan dat minimumbedrag van 1450 euro. Het loon dat in aanmerking wordt genomen bedraagt maximaal 2754,76 euro bruto per maand.
  • Iedereen krijgt bij tijdelijke werkloosheid omwille van coronamaatregelen, ook nog een toeslag van 5,63 euro bruto per werkloosheidsdag
  • Op deze brutobedragen wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% afgehouden.

Voorbeeld:

Marc werkt voltijds en is van 17 maart tot 31 maart tijdelijk werkloos omwille van coronamaatregelen. 

Marc ontvangt begin april minstens 806,06 euro bruto ( = 590,44 euro netto). Zijn gezinstoestand speelt geen rol.

  • Verdiende Marc meer dan 2067,26 euro bruto per maand dan verhoogt het brutobedrag. Dit bedrag wordt bovendien aangevuld met 5,63 euro bruto per werkloosheidsdag.  
  • Verdiende Marc minder dan 2067,26 dan komt er bij het brutobedrag van 806,06 euro nog 5,63 euro bruto bij per werkloosheidsdag.

Marc zal voor zijn prestaties vanaf 1 maart tot en met 16 maart uiteraard nog loon van zijn werkgever ontvangen.